Privacy Policy


כללי:

1.  V&K jewelry- אתר התכשיטים והאקססוריז הראשון בישראל.

2. כל המבצעת רכישה / הזמנה דרך האתר או השתמשה באתר מסכימה עם תקנון זה, לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או

הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

3. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן שום התראה ו/או הודעה מוקדמת.

4. האתר עושה את כל שביכולתו כדי לוודא מעל ספק שמלאי האתר עדכני כל הזמן אך לעיתים יכולות להיות טעויות במלאי והאתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

5. האתר עושה את כל יכולתו על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע שלם ומדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב כמובן, אי דיוקים ו/או שגיאות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן בכל צורה.

6. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ על פי חוק, ולרובם משלוח עולה 20 ש"ח למשלוח בדואר שליחים או משלוח חינם בדואר שליחים בקנייה מעל 200 שח, אלא אם כן צוין אחרת.

7. הנהלת האתר רשאית לעדכן ולשנות את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בכל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה ושילמת על ידי דרך המוסכמת על האתר. אם יצא ועודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה כולל התשלום המלא בעבורה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים באתר.

8. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות ממגוון סוגים. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, זאת בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

9. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). וכמו כן הם חלים גם על השימוש באתר בין אם זה באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם זה באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

10. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש שהוא, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

11. התקנון כתוב בלשון נקבה, אך הכוונה הינה גם לזכר.

 

שירות הלקוחות:

1. לכל שאלה או בירור לגבי כל נושא  באפשרותך לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות דואר אלקטרוני info@vk-jewelry.com או בטלפון 03-6822668.

 

ביצוע הזמנות דרך האתר:

1. על הלקוחה באתר יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הדרושים באתר באופן מדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, האתר לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

2. עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוחה, יבוצע תשלום על ידי הלקוחה באמצעות חברת פיי פאל או פלאפיי, עם השלמת התשלום, תישלח הודעה על כך ללקוחה באמצעות דואר אלקטרוני מחברת פיי פאל או פלא פיי שהעסקה אכן אושרה.

3. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העסק יהוו ראייה לנכונות דרך הפעולה.

4. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא  הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיה האתר מחויב במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה שהיא ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם זה נזק ישיר או אם זה נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום שהוא ששילמה בעבור המוצר/ים. יש להדגיש ולהבהיר, ייתכנו מצבים שבהם על אף שפריט מסוים מוצג למכירה באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ו/או לא ניתן לספקו ממגוון סיבות – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה שלהי בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לאתר על ידי הלקוחה.

5. כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס התשלום – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר במאגר האתר כיעד המבוקש של הלקוחה.

6. יודגש כי האתר יהיה זכאי ורשאי שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים שבהם ישנו מחדל העלול לפגוע בדרך כשלהי באתר או בעובדי האתר, או במידה ויש חשד כשלהו לעבירה על חוק מדינת ישראל.

7. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית ויכולה, אך כמובן לא חייבת, להציג ו/או לשלוח ללקוחה עדכונים מסוגים שונים באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע מגוון על שירותים ומוצרים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

8. בכל בקשה שהיא לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח, הביטול כפוף לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורי, זאת ללא שימוש במוצר ובמצבו המקורי לאתר על חשבונו.

9. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל או פלאפיי (או כל שירות תשלום זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי האתר, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

10. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל או פלאפיי . האתר יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל או פלאפיי. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות  של פייפאל או פלאפיי, ולא של האתר.

11. הרכישה ניתנת רק באמצעות האתר .

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

2. בידי המזמינה לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

א. ביטול הזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.

ב. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסני האתר, יינתן זיכוי כספי לא כולל דמי המשלוח חזרה אל משרדי האתר (האתר ישלם את עלות דמי המשלוח חזרה רק במקרה של מוצר שנשלח פגום מלכתחילה).

3. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. במידה והמוצר יוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כמו כן יובהר, כי האתר יהיה בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר אליו. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו כל שימוש – זאת בתוך 15 יום מקבלתו.

4. כל זיכוי יועבר ללקוחה באותו אמצעי בו שולמה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת פייפאל ו/או פלאפיי דרכה בוצע התשלום.

5. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי כלשהו בגין מוצרים שבגינם לא שולמה תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

6.  אופן החזרת המוצרים - הלקוחה תיצור קשר עם החברה באמצעות האתר או פייסבוק או הדואר האלקטרוני ותקבל כתובת להחזרת המוצר..

7. בכל מצב, הזמנה שתוחזר לאחר 30 יום מיום ההזמנה לא תזוכה בהחזר כספי, אך תזוכה בזיכוי באתר.

8. הטיפול בהחזרת המוצרים יהיה עד 10 ימים מיום קבלת החבילה לרשות האתר.

9. כתובת להחזרות בתיאום מראש:

VK JEWELRY

קטי תכשיטים בע"מ

וולפסון 9

6609403

תל-אביב

 

זמן אספקת הסחורה:

1. דואר שליחים עד הבית – תוך שלושה ימי עסקים .

3. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, והם אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג וחול המועד.

4. דמי המשלוח באתר תלויים בעלות הקנייה. על רכישה עד 200שח 20שח משלוח שליחים עד הבית – תוך 3 ימי עסקים או משלוח חינם בדואר שליחים עד הבית – תוך 3 ימי עסקים .

5. האתר יעשה כל שביכולתו על מנת להוציא את המשלוח תוך שני ימי עסקים אך לעיתים הדבר עלול להתעכב.

 

שמירה על סודיות

1. האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי.

2. האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים של חברת אחסון האתרים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.

3. חברת הסליקה הנותנת שירותי סליקה באתר הינה חברת פייפאל, חברת בנקאות בינלאומית אינטרנטית ופלאפיי חברה מובילה בתחום סליקת כרטיסי האשראי בארץ . במעמד ההזמנה, קרי הזמנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם, כך שאת יכולה לגלוש, להזמין מוצרים ולמסור את פרטיך בביטחון מלא.

אחריות האתר:

1. האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום צורה ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או מיוחד, שיגרם לגולשת ו/או למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא -  זאת לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

2. במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר באתר, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את הנהלת האתר.

3. בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

4. האתר אינו אחראי לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות ו/אוכל שימוש אחר במוצרים.

5. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ביותר במועד המבוקש.

 

♥ באהבה ♥